บริษัท สยาม อัลฟ่าเทค จำกัด
บริษัท สยาม อัลฟ่าเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 ให้บริการรับออกแบบ - รับเหมางานระบบไฟฟ้า, ติดตั้งแอร์ งานห้องน้ำ ,และงานก่อสร้าง บริษัท สยาม อัลฟ่าเทค จำกัด มีความต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ และมีศักยภาพ มุ่งมั่นต่อความสำเร็จเข้าร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
- มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนทุกปี - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าพาหนะ /ค่าเดินทาง - ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม อัลฟ่าเทค จำกัด
877/5 หมู่บ้านเนอวานา แอทเวิร์ค ถ.พระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: http://www.siam-alphatech.com/
ใช้งานแผนที่