บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าครองชีพ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าเสื่อมสภาพรถ (บางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคทีพี. เซอร์คอพส์ จำกัด
168/9-10 หมู่ 3
ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ใช้งานแผนที่