บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเดินทาง - ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเสื่อมสภาพรถ (บางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคทีพี. เซอร์คอพส์ จำกัด
168/9-10 หมู่ 3
ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ใช้งานแผนที่