บริษัท จี เอ็น โอ รีโนเวชั่น จำกัด
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
สวัสดิการ
โบนัสsite+ot +ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จี เอ็น โอ รีโนเวชั่น จำกัด
122/31 10220
ใช้งานแผนที่