โรงเรียนบางกอกศิลปะและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
โรงเรียนสอนดิจิตัลอาร์ตและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบกราฟิค การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 และ 3 มิติ สร้างภาพยนต์อนิเมชั่น 2 และ 3 มิติ เกมส์ออนไลน์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนบางกอกศิลปะและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
1024 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 7 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ใช้งานแผนที่