บริษัท ฟุลลี่แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบ ก่อสร้าง โรงงานผลิตยา และห้องสะอาด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟุลลี่แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
614 อาคารศูนย์การค้ามิตติ้งมอลล์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ 10700