บริษัท กะตังค์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
กะตังค์ ออร์กาไนเซอร์
เป็นบริษัท รับจัดงานด้าน Evnt ทั่วประเทศ อาทิเช่น Road Show Concert Booth งานสัมมนา งานเลี้ยง เป็นต้น
สวัสดิการ
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยงเลี้ยง
  • ค่าพาหนะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กะตังค์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
83 ซอยลาดพร้าว 60 10310
เว็บไซต์: www.katang-organizer.com