บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด ก่อตั้งและบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม เป็นผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นแนวหน้าที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ให้บริการ สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง โซลาร์รูฟ และโซลาร์ฟาร์ม อย่างครบวงจร มีผลงานมากมายทั้งการติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาอาคารขนาดใหญ่ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า คลังสินค้า มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการ บ้านที่อยู่อาศัย มีระบบบันทึกข้อมูล ดูผลการผลิตไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์ ให้บริการหลังการขาย สามารถให้คำปรึกษาหาแหล่งเงินทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ให้บริการยื่นขออนุมัติราชการอย่างครบวงจร Thai Solar Future Co., Ltd. was established and managed by Professor Dr. Dusit Kruangam who is an expert on solar cell technology having experience more than 30 years. The company provides a turnkey EPC service on design and construction of solar rooftops and solar farms. The service includes site survey, design, purchasing, construction, after sales service and licensing permissions. It has a lot of reference projects covering large area building, department store, distribution center, university, government office, houses, etc. A service on consulting loan and Private PPA are also available.
สวัสดิการ
กองทุนประกันสังคม สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด (กรณีค้างคืน) ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน กิจกรรมสังสรรค์ต่าง ๆ เครื่องแบบพนักงาน เค้กวันเกิด บ้านพักพนักงาน เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.30 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Thai Solar Future Co., Ltd.
10/47 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.thaisolarfuture.com