บริษัท เซ็นเตอร์ แอ๊ดจัสเตอร์ จำกัด
บริษัทเซ็นเตอร์ แอ๊ดจัสเตอร์ จำกัด ได้เปิดทำการมาเป็นระยะเวลา 9 ปี แล้ว และบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสำรวจภัยและประเมินค่าเสียหายให้กับบริษัทประกันภัยต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซ็นเตอร์ แอ๊ดจัสเตอร์ จำกัด
73/3 ซ. ส ธรณินทร์ 1 ถ.ประชาอุทิศ 10310