บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงสง่า
68-68/6 อาคารเอสแอนด์บีทาวเวอร์ 10500