บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านขนส่งสินค้าทางอากาศ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - ชุดฟอร์ม - ประกันสังคม - กองเงินเงินทดแทน,
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pioneer Air Cargo Co., Ltd.
47 ซอยสุขใจ(แยกบ้านกล้วยใต้) สุขุมวิท 42 10110
เว็บไซต์: www.pioneer.co.th