บริษัท ซี.เอ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซี.เอ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2538 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผู้รับเหมาก่อสร้าง เดินท่ออุตสาหกรรม และติดตั้งเครื่องจักร ให้กับบริษัทอาทิเช่น UBE Group,PTTChem.,SCG,เป็นต้น
สวัสดิการ
 • เงินเดือนประจำ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • งานกินเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ซี.เอ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  33/102 ม.4
  ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
  ใช้งานแผนที่