บริษัท ซี.เอ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซี.เอ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2538 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผู้รับเหมาก่อสร้าง เดินท่ออุตสาหกรรม และติดตั้งเครื่องจักร ให้กับบริษัทอาทิเช่น UBE Group,PTTChem.,SCG,เป็นต้น
สวัสดิการ
  • เงินเดือนประจำ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • งานกินเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี.เอ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33/102 ม.4
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ใช้งานแผนที่