บริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการนำเข้า-จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว, ห้องน้ำ, ห้องนั่งเล่น ฯลฯ จากต่างประเทศ เช่น อิตาลี เยอรมัน มาเลเซีย เพื่อติดตั้งตามโครงการคอนโดมิเนี่ยม รีสอร์ท บ้านพัก มาตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรเพื่อร่วมงานกับเราด่วน....
สวัสดิการ
- วันหยุดประจำปี - วันหยุดตามประเพณี - หยุดเสาร์ เว้น เสาร์ (สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว) - ค่าพาหนะ(สำหรับพนักงานที่ติดต่องานภายนอก) - น้ำดื่ม-เครื่องดื่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาร์เอสเวนเจอร์ จำกัด
2521/68 (BiZTown-ลาดพร้าว) 10310
เว็บไซต์: www.rsventure.co.th
ใช้งานแผนที่