บริษัท พลอยใส เฮลท์แคร์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟพลอยใส
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลอยใส เฮลท์แคร์ จำกัด
9/152 หมู่ 12 10230