บริษัท เอ็ม.ดับบลิว.เอ.เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ยี่ห้อ BP, CASTROL,TOTAL นำเข้าลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานซ่อมบำรุง ยี่ห้อ NCS, MAC นำเข้า และติดตั้ง อุปกรณ์ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ ยี่ห้อ Lincoln, Farval ,Delimon รับงานซ่อมเชื่อมและบำรุงเครื่องจักรแบบครบวงจร
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็ม.ดับบลิว.เอ.เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
68/51 ม.6
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
See Map