บริษัท กรีนบิซ(เอเชีย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านในที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจ การลงทุน และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.Thaibiz4u.com
สวัสดิการ
ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนบิซ(เอเชีย) จำกัด
อาคาร SCG(ชั้น 5) เลขที่ 78/3 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน 11000
เว็บไซต์: www.thaibiz4u.com