บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัทฯ เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - เงินค่าครองชีพ - ค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้า - เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปต่างจังหวัด - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินฟราเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต 10330
เว็บไซต์: www.infratech.co.th