ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เหล็กม้วน เหล็กแผ่นและการรับจ้างตัดเหล็ก บริษัทฯ มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และร่วมเป็นทีมงานเดียวกันเพื่อความเจริญก้าวหน้า ไปพร้อมกัน
สวัสดิการ
1. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2. ประกันสังคม 3. เบี้ยขยัน 4. เบี้ยเลี้ยง 5. ค่าล่วงเวลา 6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 7.ประก้นชีวิต(กลุ่ม)
ติดต่อ
บริษัท พารากอน สตีล ซัพพลายส์ จำกัด
309หมู่ 3 ถนนบางโปรง
ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วิธีการเดินทาง
นั่งรถเมล์สำโรง-บางโปรงขึ้นจากสำโรง (ข้างอิมพีเรียล)มาลงบางโปรง 9 (บ.อยู่ฝั่งขวามือติดติดซอยบางโปรง 9)
ใช้งานแผนที่