บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2494 และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้ รับพระราชทานตราครุฑจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว + เป็นบริษัทฯที่มีความมั่นคงสูงด้วยการมีกองทุนส่วนเกินมากที่สุดในบริษัทประกันชีวิตไทย +มีคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งทีมงานและบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย +มีสำนักงานสาขาทั่วประเทศมากกว่า 200 สาขา +มีแบบประกันที่ครอบคลุมการประกันทุกรูปแบบ
สวัสดิการ
- เงินส่งเสริมการขาย - ค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน - ประกันชีวิต - โบนัสทุกไตรมาส - โบนัสปลายปี - รางวัลพิเศษตามผลงานทุกเดือน - ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - กิจกรรมส่งเสริมพนักงานต่างๆ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
73/4-5 ถ.พหลโยธิน 18000
เว็บไซต์: www.muangthai.co.th