บริษัท ซีพี แอนด์ เอส คานากาตะ จำกัด
CP&S KANAGATA CO.,LTD ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ ประเภทการฉีดขึ้นรูปในแม่พิมพ์ และ จัดหาแม่พิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ฝาจุกและกล่องบรรจุภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนอุปกรณ์ช่วยการหล่อเย็นเครื่องจักร และแม่พิมพ์,ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร และชิ้นส่วนพลาสติกทางวิศวกรรม
สวัสดิการ
-เบี้ยขยัน -ประกันสังคม -ค่ากะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีพี แอนด์ เอส คานากาตะ จำกัด
109/129-130 ซอย ซีบีแทค หมู่2 ถ.เทพารักษ์ 10540
เว็บไซต์: cpns-kanagata.co.th