บริการทำ shipping นำเข้าและส่งออก บริการรถเทย์เลอร์ เปิดบริการมาเป็นเวลา 13 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าทุกรายด้วยความเป็นมืออาชีพ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค เอส ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต
เลขที่ 1 พัฒนาชนบท 3 แยก 14
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 74000