บริษัทจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัย
สวัสดิการ
- ค่าประสบการณ์ความชำนาญทางวิชาชีพ - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - โบนัส, ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีน เทคโนโลยี จำกัด
89/153 ม.5 11120
เว็บไซต์: www.seen.co.th