เป็นบริษัทที่จัดทำเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร-การเกษตร เช่น ธัญพืชต่างๆ และเครื่องเทศ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
เลขที่ 50 เพชรเกมษ 48 แยก16-2 10160
เว็บไซต์: www.khaothong.com