บริษัท คอนสตรัคชั่น ช.สยาม จำกัด
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและโยธา อาคารสูง บ้านพักอาศัย และงานระบบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอนสตรัคชั่น ช.สยาม จำกัด
789/2 อาคาร เอช.อาร์.เรซิเด้น ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.นวมินทร์ 10240