สำนักงานบัญชีและภาษีอากร ภูเก็ตแอ็คเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์
เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทำบัญชี การปิดงบประจำปี
สวัสดิการ
  • - มีที่พัก
  • - มีรถให้ขับขี่่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สำนักงานบัญชีและภาษีอากร ภูเก็ตแอ็คเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์
183 ถนนปฏัก 83100