บริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ดำเนินการด้านการจัดการพลังงานชีวภาพ (ก๊าชชีวภาพ) เซลล์แสงอาทิตย์ชีวมวล รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและวิศวกรรมระบบการผลิตที่มีประสบการณ์ ทั้งในด้านการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ค่าล่วงเวลา
  • 3.ประกันอุบัติเหตุ
  • 4.ค่าเดินทาง
  • 5.ยูนิฟอร์มพนักงาน
  • 6.ที่พัก
  • 7.โบนัส
  • 8.ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
9/255 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 ถ.รามคำแหง
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.aksthailand.com
วิธีการเดินทาง
  • - รถไฟฟ้า Airport Link ลงสถานีรามคำแหง
  • - รถเมล์สาย 60 71 92 93 99 133 501 512(2)
ใช้งานแผนที่