บริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ดำเนินการด้านการจัดการพลังงานชีวภาพ (ก๊าชชีวภาพ) เซลล์แสงอาทิตย์ชีวมวล รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและวิศวกรรมระบบการผลิตที่มีประสบการณ์ ทั้งในด้านการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ค่าล่วงเวลา 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.ค่าเดินทาง 5.ยูนิฟอร์มพนักงาน 6.ที่พัก 7.โบนัส 8.ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
9/255 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 ถ.รามคำแหง
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.aksthailand.com
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้า Airport Link ลงสถานีรามคำแหง - รถเมล์สาย 60 71 92 93 99 133 501 512(2)
ใช้งานแผนที่