บริษัท อินมายเพลส จำกัด
บริษัท อินมายเพลส จำกัด เป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณาด้วยระบบ Inkjet Indoor - Outdoor และระบบงาน Silk Screen
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าน้ำมัน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าคอมมิชั่น - ประกันสังคม - เที่ยวประจำปีของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินมายเพลส จำกัด
62 ซอยท่าข้าม 28/2 ถนนพระราม 2 10150