บริษัท โพลีซัน จำกัด
ผลิตเลนส์แว่นตา
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 3.ประกันสังคม 4.ค่าครองชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โพลีซัน จำกัด
15/5 ม.6 11110
ใช้งานแผนที่