บริษัท โพลีซัน จำกัด
ผลิตเลนส์แว่นตา
Benefits
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 3.ประกันสังคม 4.ค่าครองชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โพลีซัน จำกัด
15/5 ม.6 11110
See Map