บริษัท โพลีซัน จำกัด
ผลิตเลนส์แว่นตา
สวัสดิการ
  • 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
  • 3.ประกันสังคม
  • 4.ค่าครองชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โพลีซัน จำกัด
15/5 ม.6 11110
ใช้งานแผนที่