บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด
นโยบายของบริษัท "มุ่งมั่นพัฒนา ส่งมอบตรงเวลา เพื่อลูกค้าพึงพอใจ ห่วงใยสังคม"
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - บ้านพัก - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดประจำปี - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) - ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักในการเดินทางไปต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด
333/4 หมู่3
ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
เว็บไซต์: www.eiamheng.com
ใช้งานแผนที่