บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ โหงวฮก เอเย่นซี่ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพักสินค้า (ร.พ.ท./ICD :Inland Container Depot) เปิดดำเนินการมากกว่า 20 ปี ภายใต้กฎหมายศุลกากร เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทรนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - อาหารช่วงทำ OT ฟรี - ชุดยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด - ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำกัด
109 หมู่ 6 ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ-ชลบุรี
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.nhp.co.th
ใช้งานแผนที่