บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ โหงวฮก เอเย่นซี่ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพักสินค้า (ร.พ.ท./ICD :Inland Container Depot) เปิดดำเนินการมากกว่า 20 ปี ภายใต้กฎหมายศุลกากร เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทรนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • - ค่าครองชีพ
 • - เบี้ยขยัน
 • - อาหารช่วงทำ OT ฟรี
 • - ชุดยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด
 • - ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำกัด
109 หมู่ 6 ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ-ชลบุรี
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.nhp.co.th
ใช้งานแผนที่