บริษัท ซีเอ็น ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการเมื่อ ต้นปี 2553 ดำเนินการด้าน ออกเเบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเหล็ก, เครื่องจักรกลอัตโนมัตทั่วไป พัฒนาเเละออกแบบระบบคอนโทรล
สวัสดิการ
โบนัสตามผลงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีเอ็น ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
256/78 ม 12
ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
เว็บไซต์: www.cn-engcorp.com
ใช้งานแผนที่