- งานบริการดูแลควบคุมระบบ และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ - งานบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การทดสอบคุณภาพอากาศบำบัดน้ำ การทดสอบคุณภาพอากาศและเสียง และการติดตามเฝ้าระวัง (Monitoring) - งานบริการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Services) - งานบริการที่ปรึกษา (Consultancy Services) - สำรวจ ปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ - จัดฝึกอบรมด้านการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในการบำบัดพิษต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต - อุบัติเหตุหมู่, ประกันสุขภาพ (ตามตำแหน่ง) - เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: www.pdgenesis.com