บริษัท พาวเวอร์แฟชั่น จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวกลางการค้าระหว่างโรงงานการ์เมนต์และลูกค้าซื่งเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆ
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์แฟชั่น จำกัด
55/119 ซ.ลาดพร้าว 88(อรพิน) ถ.ลาดพร้าว 10310