บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ ทุกชนิด ให้บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ทุกชนิด ผลิตซอฟท์แวร์เพื่อจัดจำหน่าย ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าล่วงเวลา - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1103 ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.wisepaq.com