บริษัท พงษ์พรรณธารา จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และงานอลูมิเนียม - กระจก
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน , ล่วงเวลา อื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงษ์พรรณธารา จำกัด
60/323 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 10230
เว็บไซต์: www.ppdh.co.th