หจก. นิ่ว เน็ทเวิร์ค
Outsource Consulting
สวัสดิการ
บริษัทมีระบบการฝึกอบรมให้เป็นผู้บริหารแบบเมืองนอก (แบบ Staples)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
หจก. นิ่ว เน็ทเวิร์ค
139/26 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว 10900