JobThai
บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) องค์กรเอกชนดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพมาเป็นเวลานานกว่า 35 ปี ต้องการขยายงานเพิ่มบุคลากรเปิดแผนกใหม่ตามแผนงานปี 2556 รับพนักงานระดับบริหาร และพนักงานทั่วไปเข้าบรรจุตำแหน่ง ดังนี้
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เบี้ยเลี้ยง -โบนัส
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2140-44 อาคารศูนย์สุขภาพประเทศไทย ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240