บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประกอบุธุรกิจด้านงานก่อสร้างทางด้าน โรงงานปิโตรเคมีคอล, คลังน้ำมัน, โรงแยกแก๊ส, โรงงานปิโตรเลียม, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงงานเบียร์และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9/10 หมู่ 11
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: www.ccs-corporation.com