บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดดำเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
สวัสดิการ
- ตัวแทนมีเงินช่วยเหลือให้ 6 เดือนโดยสามเดือนแรกเดือนละ 5,000 บาท อีกสามเดือนให้เดือนละ4,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการจ่ายและรับค่านายหน้าจากงานที่ขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
250 10310
เว็บไซต์: www.maungthai.co.th