บริษัท อี.ที.พี.ซี. จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบกรองน้ำ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องการรับสมัครงานผู้มีความมุ่งมั่นเข้าทำงาน เพื่อรองรับการขยายงานในปี 2011
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • เงินปรับประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท อี.ที.พี.ซี. จำกัด
  6/11-13 ถ.สุขุมวิท 20260
  เว็บไซต์: www.etpcwater.com
  ใช้งานแผนที่