บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ครบวงจร ทั้งงานภาครัฐและเอกชน มูลค่างานก่อสร้าง 100-1,000 ล้านบาท เช่น คอนโดมิเนียม, โรงงาน, โรงไฟฟ้า, โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ห้างสรรพสินค้า, สนามบิน, ทาวน์โฮม เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างอยู่ทั่วประเทศ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และหวังความก้าวหน้าในอาชีพมาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าวิชาชีพ
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • อาหารกลางวัน
 • ที่พัก
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฝึกอบรมประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-942-6491-6 ต่อ 102 ,103 , 090-880-3845
แฟกซ์: 02-942-6497
เว็บไซต์: www.thaipolycons.co.th
วิธีการเดินทาง
 • - รถโดยสารประจำทางสาย 26, 95, 95ก, 150, 554 , 1009
 • - รถตู้สาย รังสิต-ม.ราม1, สะพานใหม่-ม.ราม1, รังสิต-มีนบุรี, จตุจักร-มีนบุรี, แคลาย-มีนบุรี, ปากเกร็ด-มีนบุรี, อนุสาวรีย์ชัยฯ-มีนบุรี, เซ็นทรัลลาดพร้าว-มีนบุรี
ใช้งานแผนที่