ปี พ.ศ. 2522 จากก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน บริษัท ภานน จำกัดเป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือของบริษัท นิอรคอร์ปอเรชั่น (Ni-On Corporation Co. Ltd.) และ หจก.นิอรนิเวศน์ ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ภานน จำกัด (โครงการบ้าน นนนิภา)
270 ม.9
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เว็บไซต์: www.BaanNonnipa.com