บริษัท นาโน มิเรอร์ อินดัสทรี้ จำกัด
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนกระจกเงาสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆ
สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน 2.ค่าอาหาร 3.ชุดฟอร์ม 4.รถรับส่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาโน มิเรอร์ อินดัสทรี้ จำกัด
บ.นาโน มิเรอร์ อินดัสทรี้ จำกัด 128/776 ม.1 10540
ใช้งานแผนที่