บริษัท แมกซ์ซิส มีเดีย จำกัด
Event , Organizer , Activity , Modeling , Web Design , Printing
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมกซ์ซิส มีเดีย จำกัด
148/254-255 หมู่ 1 10270
เว็บไซต์: www.maxsysmedia.com
ใช้งานแผนที่