บริษัท บรอดเบย์ จำกัด
บริษัท บรอดเบย์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุง ระบบ Transmission Systemให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่น AIS DTAC TRUEMOVE และให้บริการซ่อมบำรุงระบบ Defense Communication ให้หน่วยงานภาครัฐ เช่นกองทัพอากาศ กองทัพบก
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)/ประกันสังคม /ตรวจสุขภาพประจำปี /สันทนาการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บรอดเบย์ จำกัด
99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น 2 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.bb.co.th
ใช้งานแผนที่