บริษัท ซี.เอฟ.เทรดดิ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี.เอฟ.เทรดดิ้ง จำกัด
100-100/1 10120