บริษัท ไทยเฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอบริการทางการรักษาพยาบาล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และเทคโนโลยีขั้นสูง
โรงพยาบาลปิยะมินทร์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
ปัจจุบันทางโรงพยาบาล และบริษัทในเครือ กำลังขยายกิจการ จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
Benefits
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยเฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด
35/2-3
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Website: www.piyamin.com
See Map