บริษัท สยามโมเดอร์นเท็กซ์ จำกัด
ธุรกิจ สิ่งทอเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2002
ผลิต Knit Fabrics : Rayon, Nylon, Polyester, Modal, TK, etc , with/without Spandex
Single Jersey, Interlock
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามโมเดอร์นเท็กซ์ จำกัด
253/1 หมู่ 3 73000