บริษัท ไอโอวา อินเตอร์เทรด จำกัด
เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร ให้แก่กลุ่มลูกค้ากลุ่มหลักของบริษัท ได้แก่ร้านค้า ดีลเลอร์ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ
สวัสดิการ
เงินเดือน เงินโบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอโอวา อินเตอร์เทรด จำกัด
18 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 28
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ใช้งานแผนที่