Victoria Jackson
เมื่อ Victoria jackson เปิดโอกาสเพื่อคัดสรรบุคคลากร เราเป็นแบรนด์ดังที่ชาว Holly Wood รู้จักเป็นอย่างดี กว่าล้านคำชมและผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากปี 2010 ทำให้เรามีการขยายตัวทั้งงานออกบูธ จัด event หากคุณต้องการปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ มาทำความรู้จักกับเรา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ยูนิฟอร์ม - ท่องเที่ยวตามโครงสร้างของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Victoria Jackson
75/58 อาคารริชมอนด์ ชั้น 17 ถ.สุขุมวิท 10110