E.L.H.D (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดกิจการ ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Import-Export ,รับบรรจุหีบห่อทั้งภายในและภายนอกบริษัท
,ให้บริการครบวงจร
สวัสดิการ
  • - ตามกฎหมายแรงงาน
  • - ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
  • - มีประกันสังคมให้
  • - มีโอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
E.L.H.D (THAILAND) CO.,LTD
47 อาคาร เอ็มที แอนด์ที ห้อง 52 เอส ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 69 10110
ใช้งานแผนที่